ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

ที่อยู่ เลขที่ 9/9 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เบอร์โทร 02-516-4907-10, 02-902-0478
เบอร์โทรสาร 02-516-4906, 02-516-4390
อีเมล์ worachat@primax.co.th pornpat@primax.co.th cs1@primax.co.th

สาขานวนคร

ที่อยู่ 67/12-13 หมู่ 12  ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เบอร์โทร 02-529-2821, 02-908-2279
เบอร์โทรสาร 02-529-2822
อีเมล์ s9081129@asianet.co.th