ชนิดของกระดาษ

KS Liner White

KI Liner

Bright Brown

KT Liner 100 %

Recycle Brown

KS Liner White

KA Liner Golden Yellow

KT Liner 100 %

Recycle Brown

KS Liner White
กระดาษคราฟท์สีขาว
KA Liner Golden Yellow
กระดาษคราฟท์สีเหลืองทอง
KI Liner Bright Brown
กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลอ่อน
KT Liner 100% Recycle Brown
กระดาษคราฟท์สีน้ำตาล ผลิตจากเยื่อ Recycle 100%